lørdag den 16. december 2017

Roknistykkið um almennu lønirnarRoknistykkið um hvat almennu lønirnar kosta landskassanum.

Okkum verður billa inn, at tær almennu lønirnar kosta so og so nógv, men tað verður ongantíð nevnt, hvussu stórur partur av lønini bara vendir á kontoini, áðrenn krónurnar fara aftur í lands- og kommunukassan.
Roknistykkið um almennu lønirnar
Dømi:
løn um mðr................................................20.000 kr
skattur 35 pct,...............................................7.000 kr
eftir at brúka...............................................13.000 kr
Av hesum 13.000 kr fær landskassin
20% í MVG..................................................2.600 kr
eftir av lønini.............................................10.400 kr

Verðunliga útreiðslan hjá landskassanum fyri eina løn,
ið ljóðar upp á 20.000 kr, er .......................10.400 kr

So rætta útreiðslan er uml. helvtina av tí, ið sagt verður.
                                 


torsdag den 9. november 2017

Gaza

 

On this day 17 years ago, 14 year old Faris Odeh, was killed by israeli occupation forces while challenging an israeli tank in Gaza, Faris has become an icon among Palestinians for his fearless resistance of israeli apartheid

tirsdag den 17. oktober 2017

Demokratiets vogter på Malta dræbt.

                                          Daphne Caruana Galizia,

En af Maltas mest fremtrædende efterforskningsjournalister, Daphne Caruana Galizia, 
er blevet dræbt.

Det har meget lille interesse i de danske publicservice medier, der plejer at rydde  sendefladerne, når der sker den slags terror. 

Jeg har heller ikke hørt om telegrammer og medlidenheds beskeder fra statsministeren eller andre offentlige personer.

Er det korrupte Europa fredet, og skal drab på en kritisk journalist bare negligeres.  

Daphne Caruana Galizia kæmpede mod korruption og for retfærdighed i vores 
demokratiske verden, men det ser ikke ud til at have den store betydning for vores medier.

Tak  Daphne Caruana Galizia, for det arbejde du gjorde. Håber, at du bliver forbillede for andre journalister, der arbejder for demokratiet i vores ulige korrupte verden.

torsdag den 12. oktober 2017

Forsvarsforliget 2017 – ti positive punkter, af Jan Øberg

https://janoberg.me/2017/10/11/forsvarsforliget-2017-ti-positive-punkter/                            Jan Øberg

Nogle uafhængige perspektiver nu forsvarsministeren og statsministeren lige har fremlagt regeringens oplæg til nyt forsvarsforlig.


Modsat hvad stort set alle politikere og medier – og også forsvarseksperter – synes at tro handler forsvar ikke kun om våben, soldater og budgetter. Det får man et klart indtryk af ved præsentationen i dag af regeringens oplæg.
I vort komplekse samfund og den globaliserende verden hører tanken om at forsvar, sikkerhed og – den meget bredere – fred kan opnås ved brug af kun militære midler fortiden til.
Det samme gælder idéen om offensivitet – fordi den per definition opleves som en trussel hos ”de andre” og idéen om at det er meningsfuldt at se på sit eget land isoleret.
Konceptet om national sikkerhed med militære midler vil blive noget studerende i statskundskab kan more sig over i fremtidens lærebogsafnsit om teoriudvikling.
 
En konstruktiv debat
En konstruktiv debat og et relevant forlig tager udgangspunkt i hvad der truer et samfund (ikke kun territorium)som det danske i den ene ende og hvad der foregår i den globaliserende verden i den anden.
Den ser slet ikke kun på trusler men også på hvor man kan gøre en konstruktiv indsats for en bedre fremtid – for os selv og for de andre.
For vi er fælles om verden. Danmark og danskerne kan ikke få det bedre hvis andre får det værre eller oplever at dét, vi gør, forringer deres situation. Terror-problemet viser entydigt at når andre har det dårligt fordi de bliver udsat for andres krig, ja så rammer det også os selv.
Trusler kan være militære – herunder og i disse tider desværre også atomare – men de er i stigende grad civile – overlevelse, miljø, forfejlede krig med flygtningekonsekvenser, cyber, og gensidig propaganda, fake og fortiede nyheder. 

Man kan blive ved, det er et spændende spørgsmål, hvad der egentlig truer os. Og af og til burde man også kunne erkende, at vi selv har skabt truslerne.
Den evige relatering af fred til krig og militært forsvar og de evige argumenter for oprustning – uanset f.eks. at den gamle Kolde Krig ophørte fordi fjenden forsvandt – ja, den i sig selv er måske, ret beset, den største trussel af alle.
Hvad angår de militære har det i Danmark været en intellektuelt træt tradition at se sig blind på Rusland. Unge mediemennesker og andre, der ikke var så gamle den gang, tror på at det altsammen har at gøre med den fæle Putin. Med virkeligheden har det ringe at gøre.
Det var måske relevant under den første kolde krig hvor Warszawapagtens (WP) militære udgifter udgjorde omkring 70-75% af NATOs. Idag er Rusland ét land og NATO har ekspanderet – imod alle løfter til Gorbachev i sin tid – til hele 29, heraf 10 tidligere WP lande.
Ruslands militære udgifter er 8% af NATO.
NATO er de facto ekstremt overlegen. Ruslands eneste overlegenhed er atomvåbnene – og dem er verden nu (med undtagelse af atomstaterne selv) enige om skal afskaffes.
Hvordan Danmark skal bidrag til dette etiske og folkeretsligt gode mål står der forresten ikke noget om i regeringens oplæg.
 
Mange tror, at man først laver en objektiv analyse af trusler og så bygger et forsvar. Det er forkert. I stedet kører der et militært-industrielt kompleks som via medier og politik og eksperter opfinder mere eller mindre troværdige trusselsbilleder, der kan legitimere den evige oprustning/militarisering.
Man vælger sine trusler og alle trusler er tilpassede – store nok til at være frygtindgydende, små nok til at man trods alt som lille land kan gøre noget mod dem.
Det er meget vigtigt at man ikke bygger forsvar og sikkerhed på fortidens standardforestillinger men på en mangesidet, fordoms- og propagandafri analyse, der vejer forskellige trusler og scenarier og deres sandsynlighed på en balanceret måde.
Og hvad angår den eller dem, man kommer frem til er truende er det første spørgsmål ikke: Og hvordan kan vi så true dem endnu endnu mere?
 
Det er at spørge hvordan kan vi snakke sammen på en sådan måde, at vi begge reducerer oplevelsen af at være truet. Det er det, der kaldes diplomati, konflikthånftering og fælles sikkerhed.
Og det er den eneste – den eneste – der er mulig i dagens Danmark, Norden, Europa og verden.
Den tid er forbi hvor én side eller aktør har overherredømme og kan eller bør diktere andres vilkår og politik. Det er derfor USA, NATO og Vesten i iøjnefaldende grad mister magt, respektabilitet og legitimitet i resten af verdens øjne.
Dette sagt, hvad har man i princippet for redskaber at spille med som et lille land i dagens – og især fremtidens – verden?
1. En vis goodwill ude i den store verden (selvom Danmark har været bombenation igen og igen siden 1999 og været besættelsesmagt i Irak, der stort set har været den mest ødelæggende krig i moderne tid).
2. Kapacitet til at analysere en tidlig varsling af situationer hvor konflikter kan blive til vold – de to er ikke det samme. Altså voldsforebyggelse.
3. Diplomati – herunder stærk og konstant promovering af FN og folkerette i enhver situation – og at man selv og ens allierede har rene hænder.
4. Mægling og facilitering af møder mellem konfliktparter udenfor mediernes lys.
5. Økonomiske midler – økonomisk beredskab, diversificeret handel, og at se til at man ikke er stærkt afhængig af én eller nogle få men støtter sig på mange.
6. Civilforsvar.
7. Ikkevoldsforsvar – især det tilfælde at man bliver besat af en overlegen magt.
8. Bred civil og militær forsknings– og udredningskapacitet.
9. At tænke selvstændigt og til nytte for andre, som f.eks. Schweiz.
På de fleste af disse områder er Danmark meget svagt – det er derfor militære perspektiver dominere.
 
I disse år må man nok lægge et 10. redskab til – en vision i pagt med tidens tegn og tendenser. Og det er naturligvis kontroversielt at sige i forhold til kredse, der ikke har lyst til at høre det:
a) Vestverden som helhed i årene fremover vil få relativt mindre magt;
b) USAs imperium (ikke landet men imperiet, verdensdominansen) og NATO vil blive opløst;
c) verdensordenen vil blive stærkt multipolær og samarbejdende i stedet for konfrontativ og
d) krigen som sådan – eller truslen om den – som det vigtigste de facto middel i international politik vil falde væk når USA’s imperium falder.

At USA vil gå ned som verdens og historiens absolut stærkeste militærmagt og at andre magtkriterier vil vinde frem kan man læse i militære rapporter og fremtidsforskning i amerikanske konservative tænketanke.
Og langt de fleste andre indikatorer peger i dén retning i et makrohistorisk perspektiv. Alle imperier i historien er gået ned, senest Sovjetunionen. Det er uden for enhver tvivl at det næste – og historiens sidste – vil blive USAs imperium.
Man kan selvsagt være mere eller mindre enig i disse forudsigelser.
Det triste er at der ikke engang foretages ordenlige scenarier af fremtidens verden i forsvarsforliget; dér fokuseres der kun på militært relaterede ting og penge.
Og hvis man ikke tænker selv om fremtiden kan man ikke navigere i den. I bedste fald kan man så bare følge efter ”de andre” – i dette tilfælde USA og NATO. Og så vil man selv falde.
Dét turde være uforeneligt med tanken om sikkerhed. At bruge USA og NATO som målestok – som både stats- og forsvarsministeren gjorde ved præsentationen – og tilfredsstille deres ønsker mere end verdens er kortsigtet i en grad der er usædvanlig for selv politikeres planlægningshorisont.
Det 10. punkt er derfor dette:
Hold dig gode venner med USA og NATO men udvikl successivt en politik som satser betydelige intellektuelle og andre resourcer på at skabe helt nye relationer i og til EU, Mellemøsten og Asien, til BRICS-landene og til de nye Silkevejsprojekter, der vil omkalfatre verden.

Silkevejsprojekterne – som de fleste ikke engang har hørt om i vore medier – vil skabe en verden der er horisontal, byggende på infrastruktur-udvikling, hurtig kommunikation mellem et flertal af verdens lande og majoriteten af dens mennesker, på uddannelse og kultur.

Faktisk er Silkevejsprojekterne ikke bare verdens største men formentlig også det, der på den lange bane og som vision kan bidrage til en reelt fredeligere, mindre militaristisk verden.
Der er tale om en ny verdensorden hvor Vestverden vil spille en ganske anden og mindre rolle end i dag.
Forsvarsminister Hjort Frederiksen har selv under høringer i udvalget erkendt at han ikke er ekspert vedrørende forsvarspolitik; det er ærligt men også bekymringsvækkende.
Men når han derpå siger at han derfor lytter til to kilder – det danske forsvar hjemme og NATO ude – og kun til disse to, ja så bør alle røde lamper blinke.
Det forsvarsforlig, der lægges frem i dag, er ude af trit med tiden og verden.
Måske kan man sammenfatte det hele derhen at den eneste oprustning, der er brug for i Danmark er intellektuel. Og det, der er brug for er om-rustning – en omstilling til en ganske anden diskussion om vor egen og verdens fælles sikkerhed.
Det ville være klogt at tage den diskussion nu og ikke først når USAs imperium og NATO er faldet sammen.
For da vil Danmark være ilde stedt med den nuværende forsvars- og forligstænkning.

Share this:


søndag den 8. oktober 2017

Las Vegas


 Et synspunkt  um skydningen i las Vegas
Mission Impossible: Official Story of Las Vegas Shooting Unravels; Physical Impossibility of Lone Gunman Senior Citizen Makes Narrative Ludicrous

 Google oversat:
 Langt fra hvad skydevåben-analfabeter hævder, er det ikke systemer, som nogen Hans fra gaden kan bare afhente og bruger til nemt at slå 500 mennesker ned. At køre disse systemer kræver omfattende træning, erfaring og udholdenhed. Det er fysisk umuligt for en fyr som Stephen Paddock at drive et sådant system på en vedvarende og effektiv måde, som vi oplevede, især når vi skyder fra en forhøjet position, der smider alle våbensystemets spændvidde.
Langt fra at være en Navy Seal, er Stephen Paddock en pensioneret revisor senior med et spilproblem og en flabby fysik. Den eneste måde, han kunne have udført denne skyde på, er, hvis han blev omdannet til en menneskelig superweapon gennem en tryllestav. Jeg kalder denne "mission umulig" på grund af den fysiske umulighed af en pensioneret, uuddannet pensionist, der trækker dette ud.
Her er 10 + grunde hvorfor den officielle fortælling er komplet B.S.
-----------------------
# 1: Så mange som 10 rifler blev fundet i hans hotelværelse ... men kun en skydespil?
NY Daily News rapporterer nu, at Stephen Paddock "bragte mindst 10 våben i et hotel i Las Vegas."
Hvorfor skulle en enkelt skydespil have brug for 10 rifler? Det er så svært at administrere kun ét fuldt automatisk våbensystem, så det er nok ud over den fysiske kapacitet hos en 64-årig pensioneret revisor, hvilket er hvad Paddock var.
At der blev fundet 10 rifler i sit hotelværelse, siger tre meget vigtige ting:
# 1 Riflerne blev iscenesat til mere end en skydespil.
# 2 Operationen blev yderst velfinansieret.
# 3 Angrebet tog en enorm tid til at oprette, fordi du ikke bare går 10 rifler op til dit hotelværelse i en enkelt tur.
# 2: Som med mange orkestrerede skyderier blev syndebukken myrdet, før han kunne tale
Ifølge talrige medierapporter blev Paddock fundet død i sit hotelværelse, skudt til døden. Den officielle fortælling hævder, at han skød sig selv før politiet overtrådte værelset, men det er en antagelse, ikke et fast faktum. Der er intet bevis for, at Paddock skød sig selv.
Det antages simpelthen, at han gjorde det. Jeg vil bede om at se ballistiske beviser for det skud, der dræbte ham.
Er det ikke alt praktisk? Der er ingen tilbage til at spørge, og de behøver ikke engang at lægge fyren i glemsel, ligesom de gjorde Aurora, Colorado-skydderen ved navn James Holmes. Eliminering af syndebuk er det ældste trick i bogen, da vi alle blev mindet om skydningen af JFK.
# 3: Hvorfor er der ikke nogen mundblink synlige fra Mandalay Bay-vinduerne i 32. etage i nogen af de videoer, der fangede skydningen?
Hvis du kigger på de optagelsesvideoer, der er blevet sendt online, viser ingen af dem noget næsepapel fra værelset på 32. etage, som vi har fået at vide, er kilden til skydningen. Hvordan kan det være? Følgende video fanger lyden fra den automatiske våbensbrand - og endda ser ud til at indfange mindst to våben, der fyrer samtidigt - men viser ikke nogen snupblink fra de 32. etage vinduer på Mandalay Bay-hotellet.
Faktisk viser videoen nedenfor, hvad der kan være sløret blinker fra en helt anden placering tættere på 5. sal. Denne samme video ser også ud til at vise nogen der ligner Stephen Paddock, der deltog i et anti-Trump-rally, iført en såkaldt "pu ## y hat", der var meget populær blandt anti-trumpeter. En arbejds teori er, at Paddock er en anti-Trump Leftist, der specifikt valgte en Country Western event for at myrde så mange konservative som muligt:
# 4 Hvorfor lyder gunfire i flere online videoer klart som automatisk våbenbrand fra MULTIPLE våben?
Jeg udfordrer nogen til at lytte til skydevåben i disse online videoer og konkludere det er kun fra et enkelt våben. Sjælen er helt absurd. Du kan tydeligt høre mindst to automatiske våbensystemer, der skyder over hinanden.
Lyt til den automatiske våbensbrand omkring klokken 2:00 i videoen nedenfor. Det kommer tydeligt fra flere våben:
# 5: ISIS har åbenbart hævet ansvaret for angrebet, idet det hedder, at Paddock "konverteres til islam" måneder tidligere
ISIS har allerede påtaget sig ansvaret for Las Vegas skydning:
Islamic State har hævdet ansvar for en skydning, der dræbte mindst 50 mennesker og blev såret over 400 i Las Vegas i mandags og sagde, at angriberen havde konverteret til islam for nogle måneder siden.
ISIS har en lang oversigt over kun at påtage sig ansvar for begivenheder, de har inspireret eller planlagt. Det ville ikke være i ISIS interesse at fordreje kreditten for et angreb, som de ikke hjalp med at udføre, da det ville diskreditere deres egne tilhængere og finansieringskilder.
-----------------------
# 6: Stephen Paddock havde ingen kendskab til automatiske våben og ingen militær træning; var ikke en "pistol fyr"
Fra Yahoo News:
At sige, at hans familie var i chok, fortalte Paddocks bror amerikanske medier, at han ikke kunne forstå, hvad motiverede sin ældre bror.
"Hvor i helvede fik han automatiske våben? Han har ingen militær baggrund eller noget lignende, "siger Eric Paddock til CBS News.
"Han er en fyr, der boede i et hus i Mesquite, kørte ned og spillede i Las Vegas. Han gjorde ting. Spis burritos. "
Og fra NY Daily News:
Eric sagde, at hans bror var typisk ingen fan af sådan våben. "Ikke en ivrig pistol fyr overhovedet," Eric Paddock fortalte CBS News uden for sit hjem i Waterford Lakes, Fla.
# 7: Hvordan har en 64-årig revisor uden militær træning styrken og udholdenhed til at slukke et fuldt automatisk våben i næsten 10 minutter?
Mennesker, der ikke er bekendt med skydevåben, har ingen anelse om, hvor svært det er at udføre vedvarende ild med et automatisk våben. Det kræver enorm styrke, udholdenhed og træning - noget som Stephen Paddock havde ingen af. Militære specialstyrker opererer i årevis for at kunne håndtere sådanne våben og håndtere alle de problemer, de udgør (tønde overophedning, ammo syltetøj, dobbeltfoder, rekylforvaltning osv.). Tanken om, at en ældre revisor kan bare hente en maskingevær og lægge tusindvis af runder af effektiv ild i en vedvarende 10-minutters overfald, selv om han ikke havde nogen erfaring med sådanne våben, er helt latterligt.
Det ser faktisk ud som om nogen anden iscenesat alle våben i rummet, måske med Paddocks vilje, så skudt og dræbt Paddock for at gøre ham syndebuk.
Talrige medierapporter bekræfter, at Paddock ikke havde kendskab til våben og sikkert ikke havde nogen erfaring med automatiske våben. Via UK Daily Mail:
Trods at være fundet midt i et våbenarsenal, sagde Eric, at hans bror aldrig havde været "en ivrig pistol fyr", og tilføjede, at han var ved at tabe hvor Stephen fik sin arsenal af automatiske våben fra.
# 8: Stephen Paddock spilede væk store mængder kontanter ... hvor fik han alle pengene?
Ifølge NBC News var Paddock engageret i highstakes-spil på så meget som $ 30.000 pr. Dag:
Stephen Paddock spillede flere gange mere end $ 10.000 om dagen - og i nogle tilfælde mere end $ 20.000 og $ 30.000 om dagen - på Las Vegas-kasinoer, ifølge en NBC News-kilde, der læser den mistænktees flere valutakursrapporter (CTR) og en casino gaming executive.
Blev han betalt for at være en del af en operation, der ville blive skylden på ham ved at gøre ham syndebuk? Nogle medierapporter siger, at Paddock var en velhavende fast ejendom investor. Hvis det er sandt, hvorfor skulle han blæse alt det rigdom på spil?
# 9: Stephen Paddock har ingen kriminel historie, ingen rekord og intet tilsyneladende oksekød med nogen
Yderligere understøtter ideen om, at Stephen Paddock var en syndebukk for alt dette,
Via NY Daily News:
... Paddock havde ingen føderal, statslig eller lokal historie med retshåndhævelse før hans søndagskampage, der forlod 58 døde og mere end 500 skadede. "Vi havde ingen kendskab til denne person," sagde Clark County Sheriff Joe Lombardo. "Vi kontrollerede alle databaserne ..."
Fra UK Daily Mail lærer vi, at Paddock ikke havde nogen tilknytning til en bestemt aktivistgruppe, politisk gruppe eller religiøs gruppe, så vidt som nogen ved:
"... Han tilføjede, at hans bror havde 'ingen politisk tilhørsforhold, ingen religiøs tilhørsforhold, så vidt vi ved.'
# 10: Angrebet krævede omhyggelig planlægning, finansiering og uddannelse ... det var ikke nogen ensom seniorer, der bare "snappede"
Hvad der er tydeligt fra dette angreb er, at det var planlagt, finansieret og koordineret. Dette var ikke noget spontant "lone wolf" scenario; det involverede flere våben, der blev fyret samtidig, langsigtet planlægning, opdeling og finansiel logistik.
Den officielle fortælling, der hævder, at denne pensionerede revisor bare "snappede" og på en eller anden måde plukket op en automatisk riffel og fagligt lagde højt effektive felter med automatisk våbensbrand i 10 minutter uden pause, er så sindssygt dum at være latterlig.
Kun en højtuddannet våbenekspert med enorm fysisk styrke, udholdenhed og træning kunne have trukket dette ud. Og det er klart ikke Stephen Paddock.
# 11: Hvordan kunne FBI næsten straks erklære, at Paddock ikke havde nogen bånd til ISIS - knap 12 timer efter skydningen - når det samme agentur har brugt over et år at undersøge præsident Trump med nul bevis, der forbinder ham med Rusland, mens han nægter at erklærer Trump ikke har nogen bånd til Rusland?
præsident Trump fra Rusland.
Er det ikke så interessant? På en eller anden måde er FBI så utroligt effektiv og effektiv, at de kan afslutte en massiv undersøgelse af Stephen Paddock om blot 12 timer, men de synes aldrig helt at afslutte deres undersøgelse af præsident Trump.
via:
naturalnews.com

 https://www.naturalnews.com/2017-10-02-lone-gunman-theory-of-las-vegas-shooter-is-complete-nonsense-stephen-paddock.html

søndag den 30. juli 2017

Seinasti biltúrurin hjá Hank Williams 
Hank Williams

Tá ið Hank Williams tann 30 desembur í 1952, fór út í bilin, ein                             “Baby Blue Cadillac", og setti seg inn á baksetrið, var hann illa fyri. Hann hevði kvøldið fyri verið á einari drykkjustovu, har hann var komin í bardaga við ein persón og hevði skeinur á anlitinum og á knúgvunum.                                                                                
Avtalaðu konsertirnar
Hank hevði avtalað við A.V.Bramford, at hava tvær konsertir, eina tann 31 desember 1952 í “Charleston” í West Wirginia og síðani skuldi hann til “Canton” í Ohio, at hava eina konsert nýggjarsdag tann 1. januar 1953.

Langur teinur at koyra
Tað er ein langur teinur frá “Montgomery” í Alabama, har Hank var staddur, og til “Charleston” í  West Wirginia, ca. 900 miles, ella ca. 1.500 km. Ætlanin var at  koyra upp til “Charleston” og so fara víðari til “Canton” Ohio, við Bramford. Hank hevði í Montgomery heitt á fleiri taxa bilførðarar um at koyra seg upp til Charleston, men ongin av teimun vildi koyra hann. Teir vóru bangnir fyri ikki at fáa pening fyri henda langa túr, sum kom at taka fleiri dagar.


                                 Bilurin, ein Baby Blue Cadillac

Mamman skaffaði honum bil
Hank hevði mist sín egna bil í samband við hjúnarskiljan frá Audrey. Mamma hansara, Lillie Skipper, hevði verið so beinasom, at keypa sær ein nýggjan “Baby Blue” bil, av merkinum Cadillac, sum hevði kalesju, ið kundi leggjast niður.
Trupuleikin var, at Lillie ikki hevði goldið fyri bilin og vildi ikki, at Hank skuldi koyra sjálvur, tí at hann júst tann 11. december var komin av “North Louisiana Sanatorium”, har hann hevði verið innlagdur og fingið 3 viðgerðir fyri alkohol eitran innan fyri hálvanannan mánað.

Datt útí aftur
Hank var nú byrjaður aftur at drekka, lívsvónin var farin frá honum, nú fyrrverandi konan Audrey, var rýmd frá honum, og tey vóru skild fyri 6 mánaðumum síðani. Hank og vinmaðurin Ray Price høvddu seinasta nýggjár sitið og ballast, og tá hevði Hank sagt við Ray, at kom Audrey ikki aftur til hasara, so livdi hann ikki ári út.

                                          Charles Carr

Fekk 17 ára gamlan drong at koyra seg
Loysnin bleiv, at Hank fekk tann bert 17 ára gamla Charles Carr at koyra seg við bilinum hjá mammuni upp til “Charleston”. Hann skuldi fáa 400 dollar fyri túrin. Hetta var nógvur peningur hjá einum ungun lesandi.

Túrurin byrjar
Kloakkan var 11.30 tá ið teir fóru avstað frá heiminum hjá mammu Hank í Montgomery, veðrið var vánaligt, og tað regnaði illa. Fyst skuldi Hank inn á eina radiostøð til eitt prát. Har fekk hann at vita, at ein bólkur av vegaarbeiðsmonnum høvdu ball á einum hotelli, sum lá nær við. Hank fór inn at heilsu uppá, og har fekk hann nakrar snapsir frá teimun.

Morfinsproytu
Síðani fór Hank á gátt hjá Dr.Stroker, sum viðgjørdi hann fyri pínu í rygginum. Stroker vildi ikki geva Hank nakað pínustillandi, tí hann hevði drukkið. Hank fór so til ein annan lækna, sum gav honum eina morfinsproytu fyri pínuna. Síðan hildu Hank og Carr avstað norðuryvir til býðin “Birmingham” í Alabama.

                                             Toby Marshall

Mamman sendir "Toby Marshall" at ansa eftir Hank
Klokkan 16.30 ringdi Lillie Skipper mamma Hank til “Toby” Marshall, sum gav seg út fyri at verða útbúgvin lækni. Hann var byrjaður at geva Hank morfin fyri at halda pínuna út eftir tað stóru skurðviðgerð, sum Hank hevði fingið í ryggin fyri umleið einum ári síðani. Hon biðjur Toby , sum var staddur í Oklahoma City, um at flúgva til  “Charleston”,
og viðgera Hank, tí hann var byrjaður aftur at drekka. Toby skuldi síðani fylgjast við Hank til “Canton” í Ohio og fáa Hank heim aftur í øllum góðum.


Hank og Carr komu ikki langt fysta dagin
Teir komu til “Birmingham” í Alabama kl.18.30, har teir enda á einum hotelli. Áðrenn teir komu so langt, høvddu teir havt vitjan av løgregluni, tí Carr hevði gjørt eina U vendig á høvuðsvegnum, og hevði parkerað bilin skeivt við hotellið.
Tíðliga morgunin eftir tann 31. desember vóru teir aftur á ferð norðureftir. Teir steðgaðu í býnum “Fort Payne”, har Hank fór inn á eina barberstovu at blíva kliptur og rakaður. Kl. 10.00 vóru teir leysir og hildu norðuryvir. Nú var vátaslettingur.

Ov seinir á veg
Kl.12.00 eru teir komnir til “Chattanooga” í Tennessee, og fara at fáa sær ein bita at eta. Tað gongur nú upp fyri Hank og Carr, at teir ikki klára at koyra til konsertina í “Charleston”, áðrenn hon skal byrja. Hank biðjur Carr koyra til “Knoxville” í statinum Tennessee, so Hank kann taka ein flúgvara upp til “Charleston”.

Illveður
Í “Knoxville” var illveður við kavaroki, so ivasamt var, um flogfarið fór av stað, men tað lætti sær á kl.15.30. Men tað gekk kortini ikki, sýnið bara versnaði, longur norður tað fleyg, so kl.18.00 um kvøldið bleiv vent aftur til “Knoxville”. Hank, sum hevði drukkið, gav Carr boð um at ringja til Bramford og avlýsa konsertina hjá sær í “Charleston”. Hank dámdi ikki at flúgva, og hevur óiva fingið sær ein uppstrammara aðrenn fráferðina.


                                   Andrew Johnson Hotel

Á hotell í Knoxville
Kl.19.08 innskriva Hank og Carr seg inn á “Andrev Johnson Hotel” í “Knoxville”. Hank hevði fingið hendur á sprutti á flogvøllinum og hevði kulka í seg, so hann var ikki gonguførur, tá ið teir komu til hotellið.
Tveir tænarar styðjaðu Hank upp á kamarið á hotellinum. Carr bað um tvær portiónir við oksasteik. Hank át eitt lítið petti, so legði hann seg í øllum klæðunum á songina. Eina løtu seinni datt hann á gólvi. Í fallinum smekkaði Hank tinningin í ein borðkant.

Carr í dyrastu neyð                        
Carr er nú í dýrastu neyð. Hann ringir til mammu Hank, sum far fatur á Toby, sum aftur fær fatur á lækna, sum hotellið nýtti. Eina løtu aftaná kom læknin Dr.P.H.Cardwell inn á kamarið og gav Hank tvær sproytur av morfin, eitt glas av B12 vitaminum og segði við Carr, at nú var alt í lagi, og at Hank nú var klárur at reisa víðari til “Canton” í Ohio. 


                                   A.V.  Bramford
                        
4000 atgongumerkir seld                                 
Carr setur seg nú í samband við Bramford og spyr, hvat hann skal gera. Bramford er í villareiði. Hann hevði selt 4.000 atgongumerkir til konsertina í “Canton” Ohio. Hann vil hava Carr at koma við Hank beinan vegin upp til “Canton”. Bramford og Toby vóru báðir staddir saman við Don Helms í “Charleston”, og vóru á veg til “Canton”. Bramford setti vónirnar á, at Toby nok skuldi fáa Hank edrúðan aftur til konsertina.

Carr og Hank koyra víðari
Carr heitir nú á tveir tænarar, um at fáa Hank niður aftur í bilin. Tá var klokkan 22.45. Sostatt hevði Hank bert verið ca. 4 tímar á hotellinum. Hank var nú í so ringum standi, at hann setir ikki føturnar til, hann bleiv tí drigin niður ígjøgnum trappurnar og út í bilin, har teir settu hann inn á baksetrið. Teir løgdu frakkan og eitt teppi um hann, fyri at verja hann ímóti kulda.

Hank mælti ikki eitt orð, meðan hann bleiv drigin oman í bilin, og tá ið teir settu hann inn á baksetri, surklaði í Hank. Hetta er eitt fyribrygdi, sum kemur fyri, tá ið ein flytir fólk, sum eru deyð.

                                            Swan H.Kitts

Steðgaðir av løgregluni
Eftir at hava koyrt í ein tíma frá “Knoxville”, bleiv bilurin steðgaður av einum løgreglumanni, Swan H.Kitts, sum ákærðir Carr fyri at koyra ov skjótt og ófantaliga. Swan sær henda bleika mannin sita á baksetrinum, og spyr Carr, um nakað er gali. Nei, segði Carr, hann hevur drukkið og er illa fyri. Er hann deyður, spurdi Swan. Nei svaraði Carr. Eg ivist segið Swan, eg havi sæð deyð fólk fyrr.

Carr fyri ein dómara
Carr má nú fylgja við Swan inn til býin “Rutledge” í Tennessee, har hann kemur fyri ein dómara og far eina bót upp á 25 dollar fyri ófantaliga koyring. Ímeðan situr Hank á baksetrinum i bilinum og er so at siga deyður.

Víðari móti Canton
Klokkan eitt um náttina tann 1. januar 1953, varð farið aftur at koyra ímóti  “Canton”. Hank er nú blivin grábláur í andlitinum, og har eru ongar rørslur á honum. Carr hevði gramt seg  fyri Bramford, at neyðugt var at fáa fatur á einum eyka bilførara, tí hann var troyttur, hevði koyrt í nastan eitt samdøgur. Bramford biður Carr royna at fáa ein eyka bilførara í “Bristol” ella “Bluefield” í West Wirginia.

             Koyra móti Bristol
             Carr koyrir nú ímóti søguliga býnum “Bristol”, sum fyri 25 árum síðani hevði lagt lunnar undir country tónleikin, við søguligu plátu upptøkum við Jimmie Rodgers og The Carter Family. Hann far ikki hendur á einum eyka bilførara, so hann koyrir víðari til “Bluefield” .  
              Carr sum nú hevði ferðast og koyrt út í eitt í 24 tímar, er troyttur. Hann fer inn á eitt “Diner” matstað í “Bluefield” og fær Donald Surface, at koyra fyri seg tað síðsta strekkið, sum var eftir til “Canton “ Ohio. Hann skuldi fáa 50 dollar fyri ómakin og fríðan bussferðaseðil heim aftur til “Bluefield”.

                                Skyline Drive-In                             
Víðari við hjálpar bilførara   
              Donald og Carr halda nú leiðina ímóti “Oak Hill” í West Wirginia, og bensintankin var við at verða tómur. Ímóti morgni eru teir komnir til bygdina “Hiltop”, sum lá ca. 3 km frá Oak Hill, har teir støðga á við
”Skyline Dreiv-In” vershúsið fyri at strekkja beinini. 

Tá ið      Tá Carr fer úr bilinum, varnast hann, at Hank, sum sat á baksetrinum, er dottin og liggur niður á setri og, teppið, sum hann hevði um seg, var gliði av honum. Hendurnar lógu í V formi um bringuna. 
              Carr tók  í hondina á Hank og varnast, at hon er køld. Carr fer nú inn á “Skyline Drive-In” eftir hjálp, og kemur eigarin út í bilin. Har tað verður staðfest, at maðurin, sum liggur á baksetrinum, er deyður. Eigarin  biðjur teir koyra til Oak Hill, har eitt hospital var.               Minnisvarði í Oak Hill, West Virginia, har ferðin hjá HW endaði.

              Maðurin á baksetrinum deyður.
Teir halda nú fram at koyra ímóti Oak Hill, og við tað at teir ikki vóru staðkendir, vita teir ikki hvar hospitalið liggur. Teir fara tí inn á Burdette´s  “Pure Oil”  bensinstøðina, og boða frá støðuni.
Eigarin, Glenn Burdette, kom út og staðfesti, at Hank er deyður. Hann fer síðani inn og ringir eftir løgregluni. 

Løtu seinni kemur  Howard Jamey, løgreglumaður, og kundi hann bara staðfesta, at maðurin á baksetrinum var deyður. Howard Jamey fylgdi nú Cadillac bilinum við Hank á baksetrinum til Oak Hill Hospital, har italiumaðurin Dr. Diego Nunnari kl.7.00 um morgunin staðfestir, at Hiram “Hank” Williams, var deyður bert 29 ára gamal.

             Klaksvík juli 2017

             Oddbjørn Vágslíð.

                                                 
torsdag den 27. juli 2017

USA truer Nicaragua med sanktioner for at støtte Venezuelahttp://www.telesurtv.net/english/news/US-Threatens-Nicaragua-With-Sanctions-for-Supporting-Venezuela-20170724-0023.html

Nyheder> Latinamerika

                                   Daniel Ortega og Nicolas Maduro

Nica-loven søger at pålægge Nicaragua økonomiske sanktioner over påstået autoritarisme og korruption af præsident Daniel Ortega.
Den amerikanske ambassadør i Nicaragua Laura Dogu sagde, at USA's regering og kongresmedlemmer har "bemærket, hvilke lande der støtter Venezuela," hvori det hedder, at Nicaragua "ikke har mange venner i Washington, for den støtte, den giver til Venezuela," hvilket medfører, at kongres sandsynligvis vil stemme "til fordel for godkendelsen af ​​Nica-loven", ifølge avisen Bolsa de Noticias.

Nica Act henviser til Nicaraguanske Investments Conditionality Act, et lovforslag, der blev taget af bordet i Repræsentanternes Hus, da kongressen lukkede i 2016. Det blev dog genindført  i Repræsentanternes Hus og Senatet af republikanske senatorer Marco Rubio, Ted Cruz og Ileana Ros-Lehtinen samt demokraten Albio Sires i april.

Underudvalget for "Den vestlige verden" i Repræsentanternes Hus, har vedtaget, at forslaget skal diskuteres af Udvalget for Udenrigsforbindelser den 27. juli, og  hvis de godkender det, skal det til afstemning i Parlamentet.

Den nye lovforslag, der er væsentligt strengere end originalen, søger at pålægge Nicaragua økonomiske sanktioner for påstået autoritarianisme og korruption, der udøves af den demokratisk valgte præsident Daniel Ortega og vil begrænse Nicaraguas betingelserne for at låne fra multilaterale organisationer.
 
Den nicaraguanske regering udgav en erklæring i april om at kalde Nica-loven et "irrationelt forslag udtænkt af ufølsomme sind."
Dogu konkluderede, at hun var sikker på, at nogle medlemmer af den amerikanske kongres ville stemme for Nica-loven "blot på grund af den støtte, som Nicaragua giver til Venezuela."