onsdag den 22. maj 2019

Nyliberalisme

Ud af EU, ny-liberalismens højborg i Europa


Det rækker pengene ikke til

Man kan kende dem på deres omkvæde. "Det rækker pengene ikke til". 

De kender ikke et så simpelt fænomen som det, at dele de penge landet har ligeligt, så det ikke er nødvendigt, at nogle sulter og syge ikke får den hjælp, de har brug for. 

Ny-liberalisme er en ond filosofi, der er ligeglad med menneskeliv. Mennesker er et arbejdsredskab, slaver for profitten, så aktieejerne får flere penge for ingenting at lave. 

Ny-liberalismen har brug for, at nogle mennesker er nede i rendestenen, til skræk og advarsel for os andre potentielle syge, gamle, arbejdsløse:

"vi skal ikke tro vi er noget"  

"vi har ingen rettigheder"

"værdierne af et helt livs slid og slæb har profitbaronerne stjålet."

Reprænsentanter for nyliberalismen i Danmark:

Cepos, Europa, Kraka, DR, TV2, og mange flere.

lørdag den 4. maj 2019

Finanspagtens mål, afskaffelse af velfærdstaten.


1.maj-krav fra Rina Ronja Kari: “Træd ud af finanspagten”   

 

Folkebevægelsen mod EU’s spidskandidat og medlem af EU-parlamentet, Rina Ronja Kari, kræver i sin 1.maj-tale, at Danmark udtræder af EU’s finanspagt.


Jeg har et klart budskab til Mette Frederiksen. Som formand for Socialdemokratiet drømmer du om at blive den næste – røde – statsminister. Vil du gøre op med budgetloven og finanspagten? Er du klar til at lytte til det desperate råb om hjælp fra velfærden? lyder det fra Rina Ronja Kari i 1.maj-talen.

Sammenhæng med budgetloven
I øjeblikket protesterer forældre, lærere, pædagoger, renholdnings-arbejdere og mange andre offentligt ansatte mod budgetloven. Den lægger stramme rammer for økonomien i de danske kommunerne og regioner. Budskabet fra befolkningen er: S k r o t  b u d g e t l o v e n.

Budgetloven blev vedtaget i Folketinget i maj 2012 og har i praksis haft virkning fra finansåret 2014. Med budgetloven er EU’s finanspagtens krav til balance på de offentlige finanser implementeret i dansk lovgivning.

Politikerne vi vælger til Folketinget bør derfor vælge at trække Danmark ud af EU’ Finanspagt. Det var en dybt skadelig beslutning, som SF, Socialdemokraterne, De Radikale, Venstre og De konservative træf i 2012, ved at indlemme Danmark i pagten.

– Sandheden er, at besparelserne hænger tæt sammen med EU og EU’s finanspagt. Det er en pagt, som sætter alt for stramme rammer for Danmarks økonomiske politik, siger Rina Ronja Kari.
 


søndag den 10. februar 2019

Kære sundhedsminister Ellen Trane NørbyLovforslaget om forbud om kunstige jomfruhinder.

Det var dog det dummest lovforslag jeg endnu har hørt om. I dagens Danmark, hvor det er lovligt, at skære i små drengebørns penisser, hvor teenagere må skifte køn, hvor hver anden kvinde indopererer giftig silikone i deres bryster og hvor både offentlig kendte og ikke kendte sprøjter nervegift i ansigtets muskler, for at se yngre ud, må unge kvinder ikke købe sig en uskadelig kunstig jomfruhinde.

Dumme traditioner
Selv syntes jeg, at det er morsomt, at det er muligt at snyde disse dumme, skadelige traditioner, på denne måde.
Vi skal ikke så lang tilbage for at huske vores egen kristendoms dumme kvindeundertrykkende regler. I 1960-70´erne blev unge piger i Irland fjernet hjemmefra, for så lidt som at gå med løsthængende hår. I halvtreds-tredsårene blev unge piger, der var blevet gravide, tvunget af deres forældre, til at bortadoptere deres børn, for skammen skyld.

Lov med fatale følger
Denne lov vil bare gøre livet hårdere for disse muslimske piger, måske endda med fatale konsekvenser for nogle. Det skulle ikke være opgaven for en sundhedsminister, og det at sundhedsministeren ikke står alene, men et flertal  af Folketinget  er enig med hende, er ikke til at forstå?

Hvis sundhedsministeren mangler forslag til bedre sundhed i Danmark, har jeg 3 påtrængende forslag:

1. Eftersyn af jobcentrenes aktivitet
Deres undertrykkende behandling af syge og arbejdsløse, kan sammenlignes med grov psykisk tortur og medfører ifølge læger til tilbageslag af sygdommen, medfører depressioner og svære problemer for familielivet, som åbenlyst er til stor skade for sundheden.

2. Tandlæge betalt gennem sundhedsmyndighederne.
Der går mange tandløse mennesker i dette land. Det er for mig noget nyt, og de siger, at det er, fordi de ikke har råd til at gå til tandlæge. Dette ville højne sundheden, om sundhedsmyndighederne betalte tandlægeudgifterne på samme måde, som med andre sygdomme.

3. Gem slik og chips væk i kolonialforretningerne.
Eftersom vi har en justitsminister, der elsker forbud, så ville et forbud mod at proppe kolonialforretningerne og tankstationerne med slik og chips, gavne sundheden. Når vi nu er fri for, at se på cigaretterne, ser det ud som, at diabetesindustrien har overtaget den vanedannende plads. Har du brug for 1 liter mælk, skal du forbi metervis af bolsjer og chips, som er ekstremt vanedannende og overforbrug medfører sukkersyge. De kunne udstilles i et rum for sig selv, så man ikke støder ind i dem, når det er andre ting, man kommer der for. Det ville få samme virkning som med cigaretterne, til gavn for sundheden.


mandag den 22. oktober 2018

Truslen om en atomkrig er større end under den Kolde Krig.

 

   Svar til en facebook-ven, som ikke rigtigt tror på betydningen af protestere mod NATO øvelserne i Nordnorge:

Protest mod krig gør forskel
 Vi er nogle, som ved, at det gør en forskel at protestere imod den dummhed og idioti, som det er, at bruge energi og store summer af penge på krigsudstyr og krigsøvelser og massivt at påvirke mennesker til at tro på, at der er fare for et militærangreb fra Rusland.

Krigsindustrien styrer
Dem, der vil have krig, finder altid en undskyldning, og så har vi krigen. De "krigsliderlige" politikere lader som om, at formålet med oprustningen er et styrket forsvarer, mens det rigtige formål er at få skatteborgerne til at betale til  krigsindustrien.

Krig i Europa
Det er nemlig krigsindustrien i EU og USA, der vil have krig. Krigen må bare ikke foregå i selve USA, fordi det vil den amerikanske befolkning ikke acceptere. Krige forgår i dag over en stor del af verden, og meget tyder på, at en kommende krig kommer til at foregå mellem Europa og Rusland.

Diplomati og handel 
Da bliver vores lande ødelagt på den ene eller den anden måde. Der er stor sandsynlighed for, at de skærpede forhold kan føre til atomkrig. Hvis størstedelen af befolkningen i Europa stod sammen om at protestere og sagde:" Dette vil vi ikke finde os i. Vi vil have diplomati og handel mellem Europa og Rusland, i stedet for trusler og krig. Det ville helt sikkert gøre en forskel.

Viden er farlig
Det er også derfor, at de "krigsliderlige" er meget bange for dem, der "protesterer".  Det sidste udspil i Danmark er, at kommer du med kritik af regeringens udenrigspolitik, kan det blive udlagt som, at du er blevet påvirket af udenlandske magter, og det kan give dig op til 12 års fængsel. Dette må kaldes for totalt brud på menneskerettighederne. Først kontrollerer de medierne og derefter må man ikke opsøge viden andre steder

Demokratiet i fare
Bliver dette vedtaget i Folketinget, så har vi den "totalitære" stat, hvor regeringer bestemmer, hvad mennesker har lov til at sige og tænke. I et demokrati, som vi kalder vores politiske system, er det vigtigt, at vælgerne får så mange informationer som muligt og fra så mange sider som muligt, så kan man dannes sig sin egen mening om, hvad man synes er det rigtige. 

Facismen på vej
I dag er det almindeligt, at bruge ord som paradigme og mind-set. Et andet ord, som ikke bliver sagt højt af politikkerne, men som er indeholdt i deres snak om andre nationers påvirkning er mind-kontrol. Kontrol af hvad vi får at vide, hvad vi må tale og skrive om. Fascismen etablerer sig.


 https://www.facebook.com/groups/tidtilfred/permalink/924954284360778/

 


mandag den 15. oktober 2018

Tortur i Danmark.Jeg har ofte tænkt over, om almindelige borgere i Tyskland viste, hvad der foregik i koncentrationslejrene. Det er meget nemt for en regering, at gennemføre både det ene og det andet uden at befolkningen opdager det.  Efterhånden var der selvfølgelig flere og flere, der forstod, hvad der foregik, men magtesløshed, rædslen for repressalier og indsigten i, at de ikke havde nogle muligheder over for  regeringen uden at risikere sit eget liv, har holdt dem fra at protestere.

Hvor er Danmark på vej hen? Findes der tortur i Danmark.? Tør vi protestere, når vi bliver gjort opmærksom på uretfærdigheder? Har vi en presse, der gør opmærksom på protesterne? Lytter de folkevalgte?
Her er en artikel, som rystede mig. Læs selv!

I Danmark udfører vi tortur!
Den godtroende almindelige dansker vil sikkert tænke, at en sådan påstand må være noget vås, men det er desværre en virkelighed de fleste lukker øjnene for! FN´s konvention mod tortur af 1984 beskriver begrebet meget klart: "forsætlig påførelse af stærk fysisk eller psykisk smerte eller lidelse for at opnå information eller tilståelse, for at straffe eller skræmme eller af anden grund, udført af en repræsentant for eller med accept af en offentlig myndighed"!

Ellebæk værre end at være i fængsel
Under den siddende regering har vi indført Udlændingelovens paragraf 36 stk. 6, som giver myndighederne frit lejde til at fængsle ikke-kriminelle mennesker, som af den ene eller anden grund ikke vil rejse hjem efter afslag på asyl! De langtidsfængsles i Ellebæk, som myndighederne så fint kalder en institution, men hvor forholdende er langt værre end de forhold vi byder mordere og andre kriminelle i danske fængsler! De fængsles fordi de skal motiveres til at samarbejde med myndighederne om frivillig hjemrejse!

Motivation gennem nedbrydelse
Når man besøger mennesker der, kan man se nedbrydelsen tydeligt gang efter gang! De taber sig kraftigt, bliver grå i huden og depressive - efter noget tid stopper de med overhovedet at ønske besøg eller at ringe til venner og bekendte! De fleste klager over voldsomme stresssymptomer, mareridt, depression, angst og modløshed! De sidder frihedsberøvet under varetægtslignende forhold - en yderst problematisk og stærkt kritiseret form for frihedsberøvelse! Modsat kriminelle har de ingen tidshorisont i forhold til, hvor længe de skal sidde der!

23 timer i cellen med at glo på hinanden
I almindelige fængsler har den indsatte et privatliv i sin celle! I Ellebæk proppes de 2,3,4 mand ind i en celle - privatlivet foregår på toilettet! Man opholder sig stort set 23 timer i døgnet i sin celle, og det er meget sparsomt hvad man må få ind og underholde sig selv med udover bibler og koraner! Maden og specielt den varme mad er uspiselig! Man er frarøvet sin livline i form af telefon til omverdenen, og må stå i lang kø ved afdelingens telefon, hvis man kortvarigt vil ringe til nogen!

Ingen forbindelse med omverdenen, maden uspiselig 
Pårørende kan ikke ringe til de indsatte! 3 gange om ugen er man heldig - her åbner fængslets kiosk, hvor man hundesulten kan gå ned og stille sulten med en sandwich og en pose chips! I kiosken kan man såmænd også købe cigaretmønter til brug i døgnets 3 daglige gårdture, hvor man kan komme ud i indhegning og ryge en smøg, hvis man ellers kan finde en betjent, der har ansvar for at veksle mønter til cigaretter! Cigaretten skal tændes i et hul i væggen, og betjenten har til opgave at holde øje med, at den ryges udenfor! Med den begrundelse at det er der ikke el til, er der ikke installeret køleskabe på afdelingerne! Således kan man ikke brødføde sig selv med indkøb til overlevelse i kiosken - ihvertfald ikke på varme sommerdage! 

Ligger i ugevis med brækkede lemmer
Lægebehandling på stedet er stærkt kritisabelt - et afsnit der kunne skrives en hel roman om! Men eksempler på grov fejlmedicinering, folk der ligger i ugevis med brækkede lemmer uden hjælp, vagtlæger der nægtes adgang til stedet, selvmordstruede mennesker der ignoreres er blot nogle af eksemplerne! Hertil kommer det almindelige personales behandling af de her mennesker, hvor man bare må konkludere, at institutionen Ellebæk har et problem med forrådede medarbejdere, der burde finde sig et andet job!

Hjemlandene sender dem retur
Herudover presses de af politiinterview, hvor de råbes og skriges af for at indgå frivillig hjemrejse! Nogle af dem er endda så privilligerede, at de med vold og magt kommer ud at flyve en tur på skatteborgernes regning! Dette med stort politiopbud, da det jo skal forsøges, om man ikke kan få dem læsset af i en eller anden lufthavn i et land, som under ingen omstændigheder vil samarbejde med Danmark om tvangshjemsendelser! Således har flere Irakere for nyligt været en tur i Bagdad, hvor de danske myndigheder pænt blev bedt om at flyve dem retur, da der var tale om tvangsudsendelser!


Eneste opnåelse - nedbrydelse af mennesker
En stor gruppe Irakere og Iranere har været udsat for denne inhumane og konventionsstridige behandling fra de danske myndigheders side! Trods lange frihedsberøvelser er det eneste, den danske stat har opnået en nedbrydelse af mennesker! En Iraner der blev løsladt for et par uger siden efter 6 måneder derinde, blev løsladt fordi myndighederne har genoptaget hans sag! Flere sager forventes genoptaget snarligt! Altså er der tale om, at vi langtids frihedsberøver mennesker, hvor myndighederne bagefter medgiver, at der faktisk er tvivl om, om de her mennesker er berettiget til asyl! 

Mareridt for livet
En ven der har siddet frihedsberøvet 15 måneder på stedet skrev for nyligt "jeg vågner stadig med kraftige mareridt, hvor jeg tror, jeg er i Ellebæk. Jeg kan slet ikke holde ud at tænke på det sted. Selvom jeg har forladt Danmark, har jeg stadig angst ved tanken om, at jeg nogensinde skal ende der igen"!

Amnesty International Danmark, DIGNITY - Danish Institute Against Torture og hvad de ellers kalder sig alle dem, der burde have kritiseret dette helvede på jord for længst sover i timen, imens en umenneskelig politik, der strider direkte imod artikel 3 i EMRK, udleves i Danmark! Dansk Flygtningehjælp som kommer i fængslet er også larmende tavse!

Når du sætter dit kryds
Husk det når du støtter organisationer og husk det når du sætter dit kryds ved næste valg! I Danmark udfører vi tortur, så længe vi stemmer på politikere, der går ind for motivationsfængsling af ikke kriminelle mennesker!
Del gerne!fredag den 12. oktober 2018

Forsvarsfond handler mest om våbeneksport


Rina Ronja Kari


Kari: Forsvarsfond handler mest om våbeneksport
EU’s forsvarsfond handler i virkeligheden mere om våbeneksport og profit for militærindustrien end om sikkerhed for de europæiske borgere

EU’s forsvarsfond skal mest af alt sørge for at våbenindustriens eksport, mener MEP Rina Ronja Kari. Her ses et Euro Fighter Typhoon kampfly, der er solgt til Saudi Arabien. (Arkivfoto: Gordon Zammit / Wikimedia Commons).
Af Rina Ronja Kari, Medlem af EU-Parlamentet, Folkebevægelsen mod EU
EU’s forsvarsfond er endnu et led i den stigende militarisering af EU, som blev indvarslet med Lissabon-traktaten.
Danmark har med sit forsvarsforbehold sat sig uden for EU’s militære samarbejde, og dette burde ifølge mine begreber også gælde forsvarsfonden.
Imidlertid har den danske regering flere gange udtrykt ønske om at blive en del af forsvarsfondens militære forskningsprojekter.
EU har nemlig afsat i hundredvis af millioner til forskning i nye våben og sikkerhedssystemer, og regeringen vil gerne have, at dansk erhvervsliv får en del af kagen.


Tilbage i virkeligheden står EU og resten af verden imidlertid over for udfordringer af et historisk hidtil uset omfang. 

Først og fremmest skal klima- og miljøproblematikken løses. Dernæst er flygtninge, konflikter, naturkatastrofer og fattigdom også problemer, som ikke kan bombes væk eller løses med nye sikkerhedssystemer og hermetisk lukkede grænser.

Vor tids problemer kalder på en anden slags visionære løsninger end en koldkrigerisk oprustning.
EU forsøger at retfærdiggøre sit militære projekt med henvisning til en øget sikkerhedstrussel. Men hvor kommer truslerne reelt fra?
Der er ingen tvivl om, at der eksisterer en meget reel terrortrussel i Europa. Men terror bekæmpes ikke med store, dyre våbensystemer.
Det bekæmpes ved at fjerne rekrutteringsgrundlaget, og det sker bedst med forebyggende sociale indsatser og efterretningsarbejde.
I de tilfælde, hvor EU-lande har forsøgt sig med militære aktioner i for eksempel Libyen, Irak og Afghanistan, har resultatet ikke været et mindsket trusselsbillede.
Tværtimod har disse aktioner ført til mange dræbte civile, øget ustabilitet og forståelig stigende uvilje mod vestlige magter.
Det har så igen medført mere terror. Man kan ikke dræbe sig til fred og fordragelighed.

EU vil have en større bid af kagen

Rusland bliver ofte fremhævet som værende en stigende trussel med mere og mere aggressiv adfærd.
Det er også helt uomgængeligt sandt, at Ruslands fremfærd i Ukraine og Syrien er under al kritik, og at Rusland har været yderst aggressiv på nettet med fake news og indgreb i valghandlinger.
Men bør EU frygte en russisk militær invasion? Ville Rusland overhovedet kunne gøre alvor af det?
Hvor stærkt er det russiske militær reelt set? Og er den russiske økonomi stærk nok til at finansiere et angreb på EU? Og ville det overhovedet tjene Ruslands interesser?
I virkeligheden forekommer skræmmebillederne og krigsretorikken mere at skulle tjene det ene formål, at man kan sende skatteborgernes kroner over i lommen på militærindustrien uden folkelige protester.
Spørgsmålet er naturligvis, hvad EU’s reelle formål er, når man giver penge til militær forskning? Svaret er enkelt: Penge. Mange penge.

Forsvarsfonden skal forbedre EU’s våbeneksport

Alene i 2016 blev der brugt 1,68 billioner US dollars på militær på verdensplan. Det vil sige 1.680.000.000.000 dollar. Det svarer til langt over halvdelen af det samlede BNP for hele Afrika.
Man kan prøve sig at forestille, hvordan verden mon ville se ud, hvis blot en brøkdel af disse penge blev brugt på at forebygge konflikter i stedet for at skabe dem.
Men EU har ingen ambitioner om at skabe en bedre verden. Tværtimod.
EU vil bare have en bid af denne kolossale kage, og jo større jo bedre, selvom mange nok vil mene, at midlerne kunne bruges bedre på sundhed, uddannelse, infrastruktur, bæredygtig udvikling og klimaløsninger.
Og EU har ikke fine fornemmelser. EU-lande har således i årevis solgt våben for milliarder til lande med ondt i menneskerettighederne, som for eksempel Saudi-Arabien, der har foretaget uhyrlige overgreb i Yemen og støttet international terrorisme.
Denne eksport vil EU øge. Man vil konkurrere med Kina, Rusland og USA om militære markedsandele, og derfor skal EU’s militærindustri gøres mere konkurrencedygtig.
Netop derfor investerer man skatteborgernes penge i militær forskning.
Og derfor handler EU’s forsvarsfond i virkeligheden også mere om våbeneksport og profit for militærindustrien end om sikkerhed for de europæiske borgere.
Derfor skal vi også insistere på at beholde og forsvare forsvarsforbeholdet, så vi holder Danmark ude af denne forrykte, umoralske forestilling, der kun bidrager til en mere konfliktfyldt verden.

http://www.folkebevaegelsen.dk/kari-forsvarsfond-handler-mest-om-vaabeneksport/

fredag den 21. september 2018

Jarðarferðin hjá Hank Williams, í Montgomery, Alabama, í 1953.
Hank Williams


Staðfesting av deyða Hank Williams
Sum eg greiddi frá um seinasta biltúrin hjá HW, so bleiv staðfest, at Hiram ”Hank” Williams, doyði kl.7.00 um morgunin tann 1. januar 1953, á Oak Hill Hospital, í West Virginia, og at Hank tá hevði verið deyður í umleið 6 tímar. Tað var italiumaðurin, Dr.Diego Nunnari, sum gjørdi kanningina.

Seinastu tímarnir hjá HW
Møguliga var Hank deyður, tá ið teir bóru hann av hotellinum í Knoxwill 8 tímar frammanundan, ella tá ið Hank 6 tímar frammanundan, sat í bilinum uttanfyri
dómhúsið í Rutladge. Ímeðan hetta fór fram, varð Carr, ungi bilførðarin, førdur fyri ein dómara, fyri skilaleysa koyring.
  

                        Joe Tyree                           

Kl.9.00 um morgunin bleiv ringt til Joe Tyree, ið átti ”Tyree Funural Home”,
sum lá beint yvir av Oak Hill Hospital. Líkið av Hank bleiv nú flutt yvir um
gøtuna av Joe Tyree.

Líkskoðan bleiv  gjørd har. 6 borgarar í Oak Hill vórðu tilnevndir at skoða líkið
av Hank Williams. Lagt var til merkis, at nálarhol vóru á báðum ørmunum, og ein stór
skeina var á høvdinum. Eisini var umráðið við rørarnar violett blátt. Tað hevði
verið sparkað í umráðið.

Møguliga var hesin løstur komin  kvøldið fyri hann skuldi fara avstað
á sína konsertferð. Hann hevði verið inni á einari drykkjustovu  í
Montgomery, og har var hann komin í bardaga við ein skylmann hjá Bobby Jett. Bobby Jett var við barn, og Hank Williams  var pápi at barninum.

Í samband við líkskurð, var neyðugt at fara til eitt universitets hospital, ið lá har um vegir, fyri at fáa hendur á einum skurðlækna. Farið var til býin  ”Beckley”, og skurðlæknin,
sum bleiv sendur til at gerða líkskurðin av Hank í Oak Hill, var ein russi,
Dr.Ivan Malinin. Hann var undir útbúgving í USA, og dugdi líti av enskum.

Blóð bleiv tappað upp í eitt lítið glas við korkproppi, og partar av vitalu gøgnunum
blivu koyrd í posar, pakkað og send til býðin Charleston til nærri kanningar.
Sami býður sum Hank skuldi havt spælt til eina konsert í, bert 12 tímar frammanundan..

So sannast má Føroyska orðafelli ”Ongin veit á morgni at siga, hvar hann á kvøldi gistir”. Hank hevði fyri 24 tímun síðani sovið sín søta svøvn, á einum hotellkamari í býnum Birmigham í Alabama. Nú lá hann sum lík, á einari líkstovu í Oak Hill, í West Virginia.

Burdett´s Pure Oil Gas Station

Ungi bilførarin hjá HW
Tá ið tann bert 17 ára gamli Charles Carr, sum hevði verði bilførari hjá Hank,
fær at vita, at Hank er deyður, verður hann so skelkaður, at hann ikki torir at ringja til mammu Hank, Lillie Stone, og siga henni frá støðuni. Tað vóru bert 12 tímar  síðani, at hann hevði tosa við hana og greitt hennin frá, at Hank var dottin,  hevði smekka høvdið í ein borðkant á hotellkamarinum  og var illa fyri. Hann var farin at hista ógvusliga, og lá i songini og ringdi seg av pínu.

Lillie hevið tá fingið ein lækna til at koma á hotellið. Hesin hevði givið Hank tvær sproytur av morfini og eitt glas av B12 vitaminum, uttan at kanna Hank, sum í tí løtu var uttan vit og lá so at siga lívleysur á einari song á Andrew Johnson Hotellinum  í Knoxwille.

Nú, 12 tímar seinni, skuldi Carr  ringja aftur til Lillie, og boða henni frá, at einkar
sonurin Hiram ”Hank” Williams var deyður. Hetta tordi Carr ikki at gera. Hann ringdi  í staðin  til  pápa sín, Daniel Carr, og biður hann kunna Lillie um støðuna.

Lilly Stone


Daniel ringdi til Lillie og greiddi frá støðuni, og tað fysta hon spurgdi um, var um
nakað var hent við bilinum, sum hvørki var tryggjaður ella goldin. Hon var
bangin fyri at Hank hevði koyrt skít, og var komin út fyri eini bilvanlukku.

Lillie og Daniel gjørdu skjótt av, og fóru sama dag við flogfari upp til Charleston, og koyrdu víðari til Oak Hill. Dagin eftir kom seinna kona Hank, Billie Jene við flogfari, úr Shreveport í Louisiana, har hon hevði hildið nýggjársaftan saman við sínum foreldrum.

Audrey helt seg vekk
Audrey Williams, fyrra kona Hank, hevði verið uppi alla náttina og lá nú í songini við timburmonnu.. Hon hevði hildið nýggjársaftan  á ”Plantation Club” í Nashwille,  saman við Maxine konu  A.V.Bramford, sum stílaði fyri konsertini har Hank skuldi spæla í Canton. Audrey var illa fyri, tá hon fekk boðini um, at fyrrverandi maður hennara Hank Williams var deyður. Hon avgjørdi ikki at fara til Oak Hill, sum gott var.


Rok av Billie Jane
Tí dagin eftir, tá ið Billie Jean kom til Oak Hill, bleiv rok. Hon ákærdi Lillie
fyri at hava stolið allar ognarlutirnar, sum hank Hevði uppi á sær, og fyri at hon var farin avstað við bilinum, sum hon helt Hank átti.


Glenn Burdeets
Bilin hevði løgreglan sett inn í eina garagu á Burdett´s ”Pure Oil” bensinstøðina,
har Glenn Burdett skuldi halda eyga við, at ongin stjól nakað úr bilinum.
Seinni kom fram, at sami Glenn Burdett hevði stolið hattin hjá Hank og ein
Colt 45 revolvara, sum Hank hevði liggjandi í bilinum.

Bert góð 2 ár eftir hesa hending, bleiv Glenn Burdett funnin deyður, skotin
í hjarta, og bleiv hetta staðfest sum sjálvmorð. Hann bleiv 42 ára gamal.
Óndar tungur vildu verða við, at Glenn toldi ikki at verða happaður, sum
líkrøvari, og tí beindi hann fyri sær.

Burdett´s ”Pure Oil” bensinstøðin bleiv seinni rivin niður. Í dag stendur ein minnispláta á staðnum. Hon boðar frá, at her var síðsti steðgur hjá Hank Williams í Oak Hill.

                                                     
Cliff Rodgers

Konsert uttan Hank Williams
Tá ið A.V.Bramford, sum var staddur í Canton, Ohio fær at vita, at høvuðsnavnið
á konsertini, Hank Williams, var deyður, bleiv hann í villareiði, men tá hann tosaði
við Lillie, samdust tey um, at halda konsertina.

Konsertin byrjaði við, at ein projektørur lýsti á ein tóman pall. Tað var Cliff Rodgers,, sum var plátuvendari  á radiostøðini WHKK, ið fekk uppgávuna at boða frá, at Hank var deyður.

Cliff Rodgers byrjaði við at siga ”Mínar damur og harrar, í mínum lívi innan show
business í 20 ár, havið eg ongatíð upplivað nakað sum hetta. Maðurin, ið eg skuldi rópa inn á pallin, Hank Williams er deyður”. Tá reisti fólki í salinum seg, og sungu sangin,
”I Saw The Light”. Síðan helt konsertin fram.

Heim til Montgomery
Tann 2 januar 1953 var líkið av Hank Williams leysgivið av mynduleikum í
Oak Hill. Lillie hevði orða við Joe Tyree og ein hjálparmann um at koyra líkið
til Montgomery. Sjálv fór Lillie heim í sínum egna bili, saman við Daniel og Charles Carr, sum koyrdu bilin. Teir báðir  skiftust um at koyra, og koyrt var út í eitt bæði dag og nátt. Billie Jane fór aftur til Shreveport í Louisiana við flogfari.

Tann 3 januar 1953 kom líkið av Hank Williams til Montgomery, og kistan bleiv  koyrd til ”Ból og Bita” húsið hjá Lillie, har líkið var víst fram fyri alminninginum.

Lillie vildi, at jarðarferðin skuldi verða úr hennara heimi, men hon skifti meining. Tá tað frættist, at líkið av Hank Williams var komi heim, tustu fólk í hundratatali  inn í húsið, at siga Hank Williams "Seinast farvæl".

A V Bramford

Boð eftir A.V.Bramford
Boð vóru nú send eftir A.V.Bramford, sum var á konsertferð, um at koma og skipa fyri jarðarferðini. ”Bram”, sum hann dagliga var nevndur, fór við flogfari til Nashville, har  Audrey og elitulimir úr  "Grand Ole Opry” vóru tikin við, áðrenn flogið var til Montgomery.

Tað fysta ”Bram” gjørdi, var at kann hvørji hølir vóru tøk, og fall valið á býar
samkomuhúsið í Montgomery, sum hevði uml. 3000 sitipláss, og var støsta høli sum kundi
fáast, um jarðarferðin skuldi haldast innandura.

Hezy´s-Drifting-Covboys, Braxton nr.2 frá vinstruFremmamdur maður
Seint um kvøldið kom ein maður á gátt hjá Williams familjuni. Ongin kendist við mannin beinan vegin. Braxton Shuffert, sum hjálpti til við jarðarferðini, og sum hevði verið við til at stovna tann fyrsta tónleikabólkin hjá Hank í 1937, tá ið Hank bert var 14 ára gamal, hann kendi mannin aftur. Maðurin var pápi Hank, Elonzo Williams, vanliga nevndur Lon.

Hann var ikki nakar ríkmaður peningaliga, hann hevði tumla allan vegin til
jarðarferðina í Montgomery, og nú vildi Lon keypa soninum ein blómukrans.
Farið var so oman í ein blómuhandil, men har var stongt. Lon bankaði uppá
og innanfyri bleiv spurgt, hvør tað var? "Hetta er pápi Hank Williams, sigur Lon".
"Hvat sigur tú? Hank hevur ongan pápa", varð svarað.

Hetta var fyri ein part rætt, tí Lon hevði ikki verið partur av hansara lívi, síðani Hank var 6 ára gamal.
Tá ið blómuhandlarin spurgdi Lon, hvussi stórur kransurin skuldi verða, segði
Lon, at hann var ein fátakur maður og hevið bert 5 dollarar uppi á sær. Hann fekk ein stóran krans til jarðarferðina hjá soninum.

Hevði verið á hurðini hjá pápanum
Hank og Lon høvdu so at siga onki samband havt við hvønn annan síðan 1929, tá ið Lon varð innlagdur á sjúkrahús í samband við løstir av nervagassi, sum hann hevði fingið í
seg, tá hann var hermaður í Fraklandi undir fyrra heimsbardaga.

Hank og Billy Jean

 Hank og Billie Jean vóru jólaaftan í 1952 farin at vitja Skipper familjuna í móður
ætt hjá Hank. Tey fóru í kirkju, har Hank framførdi nakrar sangir. Sama dag
framførur Hank ein sang, sum hann hevði gjørt til pápan sín, sangin, ”The Log Train”.

Jóladag í 1952 fór Hank at vitja Lon. Hann hevði keypt ein posa av góðgæti
og vildi sleppa at syngja sangin ”The Log Train” fyri pápa sínum. Lagnan
vildi tað so, at Lon var farin at vitja sína familju í býnum Selma, so Hank kom
á stongdar dyr. Hann hongdi posan við góðgætinum uppá lásið og skrivar
Lon eina heilsu á ein lepa. Nú 10 dagar aftaná liggur Hank í einari kistu í
Montgomery.

Òsemja
Seinni um kvøldið kom Billie Jene úr Louisiana til jarðarferðina. Hon og Hank
høvdu eina lítla íbúð í ”Ból og Bita” húsinum hjá Lillie. Íbúðin var nú tómd fyri
allar ognarlutir hjá Hank, harímillun bøkur sum Hank hevði skriva sínar
yrkingar í. Tá ið Billie Jane sær hetta, bleiv handfast ímillun hana og vermóðurina, so fólk fóru uppí fyri at skilja sundur.


 25.000 fólk fylgdu

Sunnudagin tann 4. januar 1953 fór Hank Williams til gravar. Minnisløtan bleiv
hildin í býarsamkomuhúsinum í Montgomery, sum tók uml. 3000 fólk. Uttanfyri
var ein ovurstór mannamúgva komin saman, at siga Hank Williams, tað seinasta farvæl.

Henda mannamúgva var mett til ca. 25.000 fólk, hetta var støsta mannamúgva
sum var sædd til eina jarðarferð í Montgomery. Hetta er at undrast á, tí Hank
var tilflytar til býðin, og búði bert 10 ár í Montgomery.

Hank hevði sagt við Jim Denny tann 11. august 1952, tá ið Hank fekk sekkin frá
”Grand Ole Opry”, at hann kundi samla meira fólk til sína jarðarferð enn Jim
Denny kundi samla til sínar framførslur á ”Grand Ole Opry”, og rætt fekk
Hank. Tað komu meir enn 10 ferðir so nógv fólk til jarðarferðina, sum tað sluppu inn í ”Ryman Auditorum” har ”Grand Ole Opry” helt til. Hank Williams í kistuni

Lit de parade
Kl.13.00 blivu dyrnar latnar upp.  Hank lá í einari silvur málaðari kistu, sum var fóðrað
innan við klæði. Kistan stóð framanfyri pallin, ímillun tveir manshøgar gitarar,
gjørdir av blómun. Lokið var í tveimun, har ovari partur við yvirkropin var opin.

Hank var í einum hvítum klædningi og lá við samanfalda hondum, sum
hildu um eina hvíta bíbil. Omaná var lagt eitt hvítt fíntmaska net. Tey, sum komu framvið sóðu, at hann var byrjaður at verða skallutur, bert 29 ára gamal, og tí gekk hann  altíð í hatti, tá ið hann vísti seg alment.

Hvítir solistar og eitt litt manskór
Kl.14.30 byrjaði løtan, við at Ernest Tubb sang ”Be On The Sunset”. June
Carter, sum kom nógv í húsið hjá Hank og Audrey, tá ið tey búði í Nashville,
og var gumma Hank Williams junior, sang eisini ein sang. Eitt manskór við
littum sangarum sang, og hetta var heilt óvanligt við eina jarðarferð hjá
einum hvítum persóni í suðurstatinum Alabama.

Eftir minnisløtuna fór kistan og eitt bil fylgið út til Oakwood kirkjugarðin,
har Hank bleiv grivin í einum avsíðis horni, eftir ynski frá Lillie. Hank bleiv
grivin við síðuna av dóttur Irenu, sistur Hank Williams, sum í 1949 hevði átt
eitt barn, sum bert yvilivdi 1 samdøgur.

Bobby Jett eigur eina dóttur
Tann 6 januar 1953, eigur Bobbie Jett eitt gentubarn, sum Hank Williams var
pápi at. Mamman var ikki væl fyri sálarliga, og letur hon tí gentuna til mammu
Hank, Lillie Stone, sum attleiðir gentuna.

Tá ið Lillie 3 ár seinri doyr, verður gentan aftur attleid. Tað er ikki fyrr enn
í 1990, 37 ár eftir at hon er fødd, at rættarskipan í USA góðtekur, at hon var
dóttir Hank Williams. Gentan eitur í dag Jett Williams og upptrakar sum
country sangari, eins og pápi hennara Hank Williams gjørdi.

Onki testamenti skrivað
Hank Williams hevði onki testamenti skrivað, so tað bleiv eitt eljustríð ímillun
kvinnurnar í hansara lívi, Lillie, Audrey og Billie Jean, um at fáa sín part av
arvinum. Har var ikki so nógv at arva. Hank Williams átti 4.000 dollar í reiðum
peningi, og ca. 9.000 dollar í persónligum lutum. Tað mesta av hansara ogn,
húsið, bilar.o.a, var Audrey farin avstað við, í samband við teirra hjúnaskilna, bert eitt 1/2 ár framanundan.

Deyður av hjartatilburði
Tann 10 januar 1953 kom deyðsraportin hjá Hank Williams. Hon segði, at
deyðsorsøkin var ein hjartatilburður, orsaka av ovurnýslu av alkoholi, morfini
og nervastillandi heiluvági, sum ”Toby” Marshall hevði viðgjørt Hank við,
eftir tað stóru skurðviðgerðina í rygginum, eitt ár frammanundan.

Tað er ein gáta, hví Hank og partvís Lillie geva seg uppí hendurnar á hesum
manni. ”Toby” var tann 9 oktobur í 1951 royndarleyslatin úr fongsli, har hann
hevði siti inni fyri ”kvaksalvarí” við heiluvági. Hann segði seg vera útbúgvin
alkoholviðgerðarlækni.

Tann 3. mars 1953, bert 2 mánar aftaná at Hank var farin, doyr kona
”Toby” av somu mystisku viðgerð sum Hank fekk. Og ”Toby” fór 3 dagar
seinni, aftur í fongslu. Heilivagurin, sum ”Toby” nýtti til sínar viðgerðir, var
morfin og tablettir, so sum valium o.a. Hetta saman við stórari nøgd av
alkoholi, var ein deyðuligur blandingur.

Grivin aðru ferð
Tann 17 januar 1953 sóðu íbúgvar í Montgomery á náttartíð, at fólk við
petroliumslygtum vóru í holt við at grava grøvina hjá Hank uppaftur.
Fólk hildu, at hetta vóru fjepparar, sum vildu tryggja sær onkran ognarlut
av Hank Williams.

Boða var frá hesum til løgregluna, sum fór at kanna máli. Tað vísti seg,
at har var alt í lagi. Mamma Hank Lillie hevði fingið at vita, at 4 franskir
flogskiparar, sum lógu grivnir nær inngongd til Oakwood kirkjugarðin,
skuldi gravast upp og sendast heim aftur til Frankaríki. Teir vóru deyðir
undir flogskiparavenjing í USA, undir seinra heimsbardaga.

Lillie hevði nú keypt henda gravstað til sína familju. So kistan av Hank bleiv
uppaftur grivin og flutt har, ið grøvin hjá Hank Williams er í dag. So sigast má, at Hank Williams er ein av teimun, sum er grivin tvær ferðir

Her liggja Audrey til vinstru og Hank Williams til høgru


Stutt og ríkt tónleikalív
Presturin, sum helt talu við jarðarferð hjá Hank, segið, at hann ikki kundi
halda nakra talu, tí tað hevði Hank sjálvur gjørt, við sínum sangi og boðskapi
til fólki. Hann samanbar Hank við eina byrging. Tá ið hol kom á, floymdu
sangir og tónleikur út til fólki. Sangir og tónleikur, sum Hank so inniliga vildi siga okkum frá, hvussu vit eru sum menniskju.

Presturin segið at øll kunnu syngja ein sang fyri fólki, men Hank hevði serligar gávur
at syngja til hjartað og kenslurnar, og satt er tað.

Hank Williams untist bert 6 ár og 20 dagar á tónleika pallinum við sínum
plátupptøkun, og tað er ein ótrúliga stórur sangskattur, sum liggur eftir hann.
Sjálvt í dag, 65 ár aftaná hansara deyða, verða hesir sangir framførdir.

Yrking til Audrey
Tá ið fólk aftan á jarðarferðina, fóru at rudda og vaska bilin, sum Hank
Williams var deyður í, funnu tey ein papírslepa við einari yrking, sum ikki er dagfest. Hetta var seinasta heilsan frá Hank til Audrey. Hildi verður, at yrkingin er skrivað á hansara seinasta biltúri.


Audry og Hank WilliamsYrkingin er soljóðandi, leystliga týdd til Føroyskt.

Vit møttust, vit livdu, og góða sum eg elskaði teg.
So kom feigdardagur, tá okkara kærleiki fjaraði burtur.
Í nátt eru vit bæði aleina, og kan eg bert siga,
eg elski teg, og vil altíð gerða tað.
Hetta er prísurin vit mugu gjalda.

Klaksvík september 2018

Oddbjørn Vágslíð